Raport bieżący z plikiem 51/2022

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd K2 Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż działając w wykonaniu

upoważnienia do nabycia Akcji w celu ich umorzenia, udzielonego Zarządowi Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą numer 22 z dnia 16 czerwca 2015 roku, zmienionego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 20 z dnia 18 czerwca 2019 r. oraz uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 23 z dnia 23 sierpnia 2022 r. Spółka nabyła w terminie 25-30 listopada 2022 podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3.600 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w transakcjach stanowiących łącznie blisko 0,15 % udziału w kapitale zakładowym oraz blisko 0,15% głosów na Walnym Zgromadzeniu K2 Holding S.A.

 

Zlecenia zostały przyjęte i wykonane za pośrednictwem rachunku maklerskiego prowadzonego przez Dom Maklerski mBanku (adres: ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa), prowadzonym przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa).

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Spółka posiada bezpośrednio 9.133 akcji własnych K2 Holding S.A., stanowiących ponad 0,37% kapitału zakładowego i dających prawo do ponad 0,37% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi ponad 0,37% ogólnej liczby głosów.

W załączeniu Spółka przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych

dokonanych w dniach 25-30 listopada 2022.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl