Zarząd Apator SA informuje, że członek Rady Nadzorczej Apator SA w dniu
19 października 2011 r. dokonał nabycia 1.500 akcji na okaziciela spółki
Apator SA po średniej cenie 17,38 zł za jedną akcję.