GANT DEVELOPMENT S.A., informuje, że w dniu 24 maja
2011 roku, otrzymał zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Emitenta –
Pana Adama Siemieniuka, o nabyciu 3.000 akcji Emitenta w transakcjach
sesyjnych zwykłych, w dniach 18 – 20 maja 2011 r. na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A., po średniej cenie 13,34 zł za akcję.