GANT DEVELOPMENT S.A., informuje, że w dniu 03
czerwca 2011 roku, otrzymał zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej
Emitenta – Pana Adama Siemieniuka, o nabyciu 3.000 akcji Emitenta w
transakcjach sesyjnych zwykłych, w dniach 30 maja 2011 – 02 czerwca 2011
r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po średniej
cenie 12,45 zł za akcję