TIM SA niniejszym przekazuje do publicznej
wiadomości informację, iż w dniu 21.07.2011r został poinformowany o
nabyciu przez Pana Krzysztofa Foltę – Prezesa Zarządu TIM SA, w dniach
13 -18.07.2011r, 10.000 akcji TIM SA.

Pan Krzysztof Folta poinformował Spółkę, iż akcje, o których mowa powyżej nabył po średniej cenie 10,35 zł za jedną akcję. Przed dokonaniem transakcji, o której mowa powyżej, Pan Krzysztof Folta
posiadał 3.629.500 akcji TIM SA/ głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA,
co stanowi udział w ogólnej liczbie głosów w wysokości 16,6 %. Po
transakcjach, o których mowa powyżej pan Krzysztof Folta posiada
3.639.500 akcji/ głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA, co stanowi udział
w ogólnej liczbie głosów w wysokości 16,7 % .