W dzisiejszym wydaniu Gazety Giełdy
„Parkiet” ukazał się artykuł podsumowujący rok 2011 na GPW.
Za najlepszą inwestycje został uznany Cormay, który w ubiegłym
roku dał zarobić prawie 180%. Analitycy wypowiadają się
pozytywnie o wzroście ceny walorów producenta odczynników i
oczekują utrzymania dynamiki wzrostu.

Dowiedz się więcej w „Parkiecie” z 31.12.2011r. na stronie 20