Najważniejszym źródłem przychodów pozostaje biznes usług budowlanych

Po trzech kwartałach 2023 roku Grupa Compremum wypracowała 244,5 mln zł przychodów, co daje wzrost o 46 proc. r/r. W analogicznym okresie zysk netto wzrósł aż o 97 proc., do poziomu 34,9 mln zł. Ostatni kwartał ubiegłego roku nadal był dla Compremum okresem wzrostów.

 Spółka przyznaje, że biznes OZE rozwija się powoli. Tym samym nie będzie miał w najbliższym czasie wpływu na wyniki Grupy. W najbliższych kwartałach najistotniejszym źródłem przychodów pozostanie segment usług budowlanych.

Wpływ na to będzie mieć zarówno istniejący portfel zamówień, jak i sytuacja w pozostałych segmentach naszej działalności. Mamy również nadzieję, że klimat na rynku budowlanym będzie się stopniowo poprawiał, m.in. w związku z oczekiwanym uruchomieniem przez Unię Europejską środków z KPO” – informuje Compremum.

Jako podmiot działający na rynku zamówień publicznych, Compremum zwraca uwagę na uzależnienie od planów inwestycyjnych zamawiających oraz rozkładu nakładów inwestycyjnych ujętych w planach rządowych. Duże nadzieje Spółka pokłada w coraz bardziej realnej perspektywie uruchomienia funduszy unijnych dla Polski.

Więcej: „Parkiet” z dn. 9.02.2024 lub na: https://www.parkiet.com/