Na Radzie Nadzorczej Amiki Wronki, która odbyła się 24.05 Rada Nadzorcza dokonała zwięzłej oceny spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

[Dowiedz się więcej]