Zarząd Spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
(Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Warszawie
oddalił pozew o uchylenie Uchwały Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2010 r. do
dnia 31 grudnia 2010 (por. raport nr 32/2011 i 34/2011). Wyrok Sądu
Okręgowego nie jest prawomocny.