Raport bieżący z plikiem 8/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Makarony Polskie Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, art. 402(2) kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) na dzień 24 czerwca 2024 roku na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie, przy ul. Podkarpackiej 15A.

 

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami i uzasadnieniami, przekazujemy w załączeniu.

 

Raporty roczne za rok obrotowy 2023 dostępne są w serwisie internetowym spółki pod adresem https://makarony.pl/strefa-inwestora/raporty-roczne.html oraz w zakładce serwisu dedykowanej Walnemu Zgromadzeniu.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl