Okres wyłączności dla Hydro Aluminium AS na kupno 100 proc. akcji Alumetalu zostanie z dniem 31 stycznia automatycznie przedłużony do momentu, kiedy zarówno główny akcjonariusz spółki jak i Alumetal, działając wspólnie, nie powiadomią inwestora na piśmie, że rezygnują z zainteresowania transakcją – poinformował Alumetal w komunikacie.

 

„Na dzień niniejszego raportu, zarówno Spółka jak i Kluczowy Akcjonariusz nie podjęli decyzji o rezygnacji z zainteresowania transakcją z Inwestorem” – napisano w komunikacie.

 

Spółka podała, że cały czas w toku jest postępowanie przed Komisją Europejską w sprawie przejęcia Alumetalu.

 

Podmiot z grupy Norsk Hydro ASA, czyli spółka Hydro Aluminium AS, pod koniec kwietnia ubiegłego roku ogłosił wezwanie na nabycie do 100 proc. akcji Alumetalu, w którym okres przyjmowania zapisów upłynął 10 października. Tymczasem uzyskanie zgody Komisji Europejskiej na dokonanie koncentracji poprzez przejęcie kontroli nad Alumetalem jest warunkiem prawnym ogłoszonego wezwania.

 

W dniu 6 października pomiędzy Alumetalem, jej kluczowym akcjonariuszem IPO30 Unipessoal LDA oraz Hydro Aluminium AS zawarty został aneks do umowy o zachowaniu poufności z dnia 26 października 2022 roku, na podstawie którego jego strony wydłużyły okres wyłączności dla inwestora na prowadzenie negocjacji do dnia 31 stycznia 2023 roku, w celu umożliwienia prowadzenia dalszych rozmów odnośnie transakcji nabycia do 100 proc. akcji spółki w ramach publicznego wezwania.

 

Jednocześnie zawarte zostało porozumienie rozwiązujące warunkowo (w przypadku nie dojścia wezwania do skutku) umowę zawartą w związku z ogłoszonym przez inwestora wezwaniem.

 

Niedojście wezwania do skutku spowoduje również automatyczne rozwiązanie innych porozumień dotyczących Wezwania, w szczególności Tender Offer Commitment zawartych pomiędzy inwestorem a każdym z członków zarządu Alumetalu oraz Szymonem Adamczykiem odnośnie zobowiązania do zbycia przez nich posiadanych akcji spółki w ramach wezwania.

 

Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie planowanego przejęcia Alumetalu przez Norsk Hydro. Komisja obawia się, że transakcja może wywołać problemy z konkurencją w zakresie europejskiego rynku aluminium. Decyzja KE ma zapaść do 22 lutego 2023 roku.

 

Komisja obawia się, że transakcja może prowadzić do ograniczenia wyboru oraz wyższych cen stopów odlewniczych i aluminiowych stopów wstępnych. W szczególności Komisja uważa, że nabycie przez Norsk Hydro Alumetalu wyeliminuje jednego z największych konkurentów w Europie.

 

Ponadto, Komisja wskazała, że po połączeniu mogłaby zostać ograniczona liczba dostawców stopów wstępnych.

 

Grupa Alumetal jest producentem wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych i stopów wstępnych, zaliczanych do największych w Europie.

 

Pod koniec kwietnia należący do Norsk Hydro Hydro Aluminium AS ogłosił wezwanie na nabycie 100 proc. akcji Alumetalu po 68,4 zł za akcję. Łączna cena zakupu to około 1,066 mld zł (ok. 232 mln euro).(PAP Biznes)