Raport bieżący 17/2022

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent” lub „spółka”), informuje, iż w dniu dzisiejszym zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 11.07.2022 roku, podjęta została uchwała w sprawie określenia ceny emisyjnej akcji serii H Spółki.

 

Jednocześnie zarząd podaje do publicznej wiadomości cenę emisyjną akcji serii H, która została określona na kwotę 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję.