Najbliższe wydarzenia

Orphee

Wrz 16, 2014

Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka),
podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co
najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu
15.09.2014 r. (NWZ):

Ogólna liczba akcji na NWZ: 23.829.251 co stanowi 61,72% w ogólnej
liczbie głosów. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ:

1. PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach – liczba głosów z akcji
19.304.251, co stanowiło 81,01% głosów na NWZ i daje prawo do 50,001% w
ogólnej liczbie głosów,

2. Tomasz Tuora – liczba głosów z akcji 3.000.000, co stanowiło
12,59% głosów na NWZ i daje prawo do 7,77% w ogólnej liczbie głosów,

3. Fundusze Inwestycyjne: Quercus Parasolowy SIFO Subfundusz Quercus
Agresywny oraz Quercus Parasolowy SIFO Subfundusz Quercus Selektywny
zarządzane przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
-liczba głosów z akcji 1.525.000, co stanowiło 6,4% głosów na NWZ i
daje prawo do 3,95% w ogólnej liczbie głosów.