Raport bieżący 29/2022

 

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2022 z dnia 18 lipca 2022 roku oraz nr 28/2022 z dnia 26 lipca 2022 roku informuje, że w dniu dzisiejszym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał oświadczenie nr 669/2022 w sprawie asymilacji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii I oznaczonych kodem PLALMTL00072 z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, pod wspólnym kodem PLALMTL00023.

Datą asymilacji akcji serii I w KDPW będzie 1 sierpnia 2022 roku.