Raport bieżący 53/2022

 

Zarząd K2 Holding S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku oraz nr 52/2022 z dnia 6 grudnia 2022 roku informuje, iż powziął informację, że w dniu 7 grudnia 2022 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał oświadczenie NR 1117/2022 w sprawie asymilacji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D i E oznaczonych kodem PLK2ITR00077 z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym pod kodem PLK2ITR00010. Datą asymilacji akcji serii B, C , D i E w KDPW będzie 12 grudnia 2022 roku.