Raport bieżący 37/2024

Zarząd Fabrity Holding S.A. [dalej: „Emitent”], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2024 z dnia 13 maja 2024 r. informuje, iż powziął wiadomość, że w dniu 23 maja 2024 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał oświadczenie NR 496/2024 w sprawie wycofania z depozytu 192.500 akcji serii A Emitenta („wycofanie”). Data przeprowadzenia operacji wycofania w systemie depozytowym to 29 maja 2024 r.