Raport bieżący 44/2022

 

Zarząd K2 Holding S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 15 listopada 2022 roku przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oświadczenia (NR 1037/2022) w sprawie zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych:

do 30.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

do 30.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda

do 30.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda

do 60.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

oznaczonych nowym kodem ISIN [PLK2ITR00077], (dalej „akcje serii B, C, D i E”).

 

Zgodnie z treścią oświadczenia, rejestracja akcji serii B, C, D, i E realizowana będzie na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w §6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, w związku z wyrejestrowaniem warrantów subskrypcyjnych oznaczonych kodem PLK2ITR00036, PLK2ITR00044, PLK2ITR00051, PLK2ITR00069, z których zostało wykonane prawo objęcia ww. akcji.

 

Jednocześnie Spółka informuje, że następnie zostanie złożony wniosek o wprowadzenie ww. akcji do obrotu giełdowego w następstwie asymilacji akcji serii B, C, D i E zarejestrowanych pod kodem ISIN [PLK2ITR00077] z pozostałymi akcjami zarejestrowanymi pod kodem ISIN [PLK2ITR00010].