Raport bieżący 25/2022

 

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 15 lipca 2022 roku przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oświadczenia w sprawie zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych do 51 598 sztuk (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I („akcje serii I”) oznaczonych nowym kodem ISIN PLALMTL00072.

 

Zgodnie z treścią oświadczenia, rejestracja akcji serii I realizowana będzie na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w §6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, w związku z wyrejestrowaniem warrantów subskrypcyjnych oznaczonych kodem PLALMTL00049, z których zostało wykonane prawo objęcia ww. akcji.

 

Jednocześnie Spółka informuje, że następnie zostanie złożony wniosek o wprowadzenie ww. akcji do obrotu giełdowego w następstwie asymilacji 51 598 akcji serii I zarejestrowanych pod kodem ISIN PLALMTL00072 z pozostałymi akcjami zarejestrowanymi pod kodem ISIN PLALMTL00023.