W związku z gwałtownym spadkiem kursu akcji na GPW Zarząd spółki ADVADIS S.A. („Spółka”)

OŚWIADCZA:

Od IV kwartału 2010 roku do dnia dzisiejszego Spółka spłaciła około 70
mln pln zobowiązań krótkoterminowych, z czego zmniejszyła saldo z
kluczowym dostawcą z kwoty 39 mln pln do kwoty 4 mln pln oraz spłaciła
31 mln pln krótkoterminowych kredytów bankowych.

Na dzień dzisiejszy Spółka nie ma przeterminowanych zobowiązań wobec banków.

Spółka pozyskała średnioterminowe finansowanie w postaci emisji
obligacji na łączną kwotę 16,95 mln pln. Środki te pozwolą na
uzupełnienie kapitału obrotowego w okresie letnim.

Prezes Zarządu, jako osoba prywatna, udzielił poręczeń za zobowiązania ADVADIS S.A. na kwotę 6 mln pln.

Oceniając aktualną sytuację warto podkreślić, iż po raz pierwszy od lat
2009, 2010 Spółka zaczęła ograniczać koszty oraz nastąpił wzrost
realizowanych marż, mimo znaczącego spadku sprzedaży.

W roku 2009 oraz 2010 Spółka wykazała stratę netto. Straty te zahamowane
zostały aktualnymi działaniami Zarządu polegającymi na drastycznym
cięciu kosztów, zmianie struktury sprzedaży i wzroście realizowanych
marż. Osiągnięcie wyżej wymienionych celów możliwe było przy radykalnym
ograniczeniu obrotów z kluczowym dostawcą (w 2010 roku obroty powyżej
200 mln pln oraz obroty w wysokości 53 mln pln dotyczące zakupów
opakowań zwrotnych, które nie generowały marży oraz obciążały Spółkę
olbrzymimi kosztami).

W ocenie Zarządu ADVADIS S.A. spółka nie jest zagrożona decyzją
arbitrażu w Sztokholmie, ponieważ roszczenie dotyczy nieprawidłowego
odwołania od decyzji Polskiego Sądu przez Royal Unibrew i Spółka nie
może ponosić odpowiedzialności za błędy firmy Royal Unibrew w
postępowaniu sądowym z Kredyt Bankiem (Spółka nie była stroną tego
postępowania).

Podsumowując ADVADIS S.A. w zakresie podstawowej działalności przy
aktualnym, ograniczonym poziomie kosztów i wzroście poziomu marż ma
możliwość dalszego rozwoju generując dodatni wynik.

Podstawowym elementem wzrostu wartości firmy oraz szansą na zwiększenie
jej rentowności jest budowa własnej sieci franczyzowej. Nad tym
projektem Spółka aktualnie pracuje.