Raport bieżący 28/2021

Zarząd „K2 Holding” S.A. (poprzednio: K2 Internet S.A., dalej: Emitent) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu wczorajszym (tj. 16 sierpnia 2021 r.) przez spółkę zależną Emitenta – spółkę K2 Precise S.A. od Carrefour Polska Sp. z o.o (dalej: Carrefour) informacji o planowanym zaprzestaniu dalszej współpracy pomiędzy K2 Precise S.A. oraz Carrefour – klientem w branży retail.

 

Raportem bieżącym nr 2/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. Emitent poinformował, że jego spółka zależna K2 Precise S.A. wygrała przetarg oraz przystąpiła do negocjacji cenowych z istotnym klientem w branży retail. Ze względu na szacowaną wartość przychodów potencjalnie generowaną w ramach współpracy oraz fakt, iż jest to podmiot pozostający w stałych i długoletnich relacjach biznesowych, okoliczności te zostały zakwalifikowane jako informacja poufna w rozumieniu art. 17 ust. Rozporządzenia MAR. Podjęta w rezultacie negocjacji współpraca bazowała na zleceniach bieżących otrzymywanych od Klienta.

 

Wskutek otrzymania informacji od Carrefour o braku intencji dalszego kontynuowania współpracy (tj. braku intencji składania kolejnych zleceń w przyszłości) oraz bezpośredni wpływ tej informacji na przychody spółki zależnej Emitenta – spółki K2 Precise S.A., Emitent zakwalifikował tę informację jako informację poufną w rozumieniu art. 17 ust. Rozporządzenia MAR.

 

Szacowany spadek zysku operacyjnego spółki K2 Precise w roku 2021 w porównaniu do roku ubiegłego, w związku z zakończeniem współpracy z Carrefour nie przekroczy 1 mln zł.

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich.