Raport bieżący 6/2022

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2022 z 12.04.2022 r., Zarząd „K2 Holding” S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. Spółka otrzymała od Netia S.A. ofertę („Oferta”) zakupu 100 % akcji spółki zależnej Emitenta – Oktawave S.A. („Transakcja”).

 

Złożenie Oferty stanowi kolejny etap procesu, którego wynikiem może być sprzedaż spółki zależnej Emitenta – Oktawave S.A. oraz jest konsekwencją przeprowadzenia przez Netia S.A. badania due diligence, które umożliwiło złożenie Oferty.

 

Emitent zamierza prowadzić dalsze negocjacje dotyczące realizacji Transakcji w oparciu o otrzymaną Ofertę w tym w celu ustalenia treści umowy sprzedaży akcji Spółki.

Oferta ma charakter warunkowy i sfinalizowanie Transakcji uzależnione jest od wynegocjowania umowy dotyczącej Transakcji, oraz uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych.

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji inwestorskich.