Raport bieżący z plikiem 24/2021

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu _Emitent, Spółka_ informuje, że w dniu 29 lipca 2021 roku wpłynęły do Spółki:

1_ zawiadomienie od Pana Wojciecha Wiki – Czarnowskiego złożone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmianie stanu posiadania akcji Spółki i zejściu poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki _Pan Wojciech Wika – Czarnowski nie posiada aktualnie akcji Spółki_; oraz

2_ zawiadomienie od Pana Wojciecha Ziółkowskiego złożone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmianie stanu posiadania akcji Spółki i zejściu poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki _posiada obecnie 1,84% głosów na Walnym Zgromadzeniu_; oraz

3_ zawiadomienie od Pana Andrzeja Raubo w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki i w konsekwencji przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce _posiada obecnie 31,23% głosów na Walnym Zgromadzeniu_.

 

Treść zawiadomień, o których mowa powyżej, Emitent przekazuje w załączeniu.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl