Raport bieżący z plikiem 32/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 28.12.2023r. wpłynęło do Spółki:

1. zawiadomienie od Pana Łukasza Fojta złożone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki,

2. zawiadomienie od Pana Łukasza Fojta – Wiceprezesa Zarządu Spółki, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR – o nabyciu akcji COMPREMUM S.A.

 

Treść zawiadomień, o których mowa powyżej, Emitent przekazuje w załączeniu.

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl