Raport bieżący z plikiem 16/2021

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, POZBUD) informuje o otrzymaniu w dniu 11 czerwca 2021 roku od Nationale – Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (NN PTE) zawiadomienia o zwiększeniu łącznego stanu posiadania akcji Spółki przez Fundusze zarządzane przez NN PTE o 2% głosów na walnym zgromadzeniu POZBUD.

 

Treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Spółka przekazuje w załączniku do raportu.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl