Raport bieżący 9/2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. dotyczącego zawarcia umowy sprzedaży wszystkich udziałów spółki Teknikum Yhtiöt Oy („Teknikum”), Zarząd Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 4 marca 2024 r. Spółka otrzymała zgodę fińskiego Ministra Spraw Gospodarczych i Pracy (fin. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)) na nabycie udziałów przez podmiot zagraniczny, tym samym został spełniony warunek nabycia przez Spółkę udziałów stanowiących 100,0% w kapitale zakładowym spółki Teknikum.