Raport bieżący 34/2021

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej “Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 21 października 2021 roku podjął decyzję o wszczęciu procedury, która ma doprowadzić do wydzielenia zakładu produkcyjnego stolarki otworowej w Słonawach ze Spółki (dalej “ZCP”) i przeniesienia go aportem do spółki zależnej w 100% od Emitenta, która zostanie utworzona w ramach ww. procedury.

Zarząd Spółki podkreśla, że wydzielenie i przeniesienie segmentu biznesowego skupionego wokół produkcji stolarki otworowej do dedykowanej do tego celu spółki wpisuje się w realizację strategii Spółki. Korzyści jakie przyniosą ww. działania to uporządkowanie struktury biznesowej i zapewnienie spójnego podziału funkcji biznesowych, alokacji ryzyk z nimi związanych, jak również transparentności wyników finansowych realizowanych przez poszczególne segmenty działalności Grupy a także skupienie majątku trwałego alokowanego w zakresie danego profilu działalności w jednym podmiocie i zapewnienie przejrzystości struktury Grupy Kapitałowej POZBUD.