Raport bieżący 10/2022

 

Zarząd Spółki Sanok RC S.A. informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2022 roku Spółka podpisała Aneks do Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego zawartej w dniu 23 września 2021 roku (raport bieżący nr 19/2021) z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna na mocy którego wydłużono okres kredytowania do dnia 23 września 2024 roku.

Pozostałe warunki umowy bez zmian.

Aneks wchodzi w życie 23 września 2022 roku