Portfel zamówień przepowiada pomyślny rok

Po opublikowaniu przez Elektrotim wyników rocznych, prezes spółki – Andrzej Diakun – został zaproszony do studia TVN CNBC, aby skomentować osiągnięte rezultaty. Jak zauważył redaktor prowadzący rozmowę, wyniki są dla spółki rekordowe, a dynamika imponująca – skonsolidowane przychody wzrosły o 63%, a zysk netto – o 152%.

Rozmowa w studiu rozpoczęła się od tematów związanych z planami spółki na najbliższe kwartały. Czy uda zachować się dynamikę wzrostów? Tym bardziej, że prezes Diakun ostrzegał już na jesieni, że rok 2012 będzie cięższy dla spółki niż rok ubiegły. Odpowiedź, zapewne zaskakująca dla części obserwatorów, brzmi „tak”. Dziś – jak się okazuje – perspektywy wyglądają bowiem wyraźnie lepiej. Prezes powiedział, że obecnie, patrząc na portfel zamówień, można być spokojnym o przyszłość. Elektrotim na rok 2012 ma zamówienia pozwalające osiągnąć wynik równie dobry jak w roku ubiegłym. Redaktor TVN CNBC zwrócił jednak uwagę na zwiększone koszty własne w stosunku do roku ubiegłego. Prezes Diakun tłumaczył, że koszty te wynikają ze sposobu wynagradzania, który warunkuje pensje osiąganymi wynikami. Im lepsze wyniki spółki, tym wyższe płace, dzięki czemu spółka unika wysokich kosztów stałych.

Dalsza część rozmowy dotyczyła branży budowlanej i spodziewanego załamania na tym rynku oraz zagrożeń płynących z tego kierunku dla Elektrotimu. Prezes Diakun wykluczył jakiekolwiek ryzyko, gdyż o ile są w branży segmenty, które odczują bessę, to energetyka ma i w najbliższym okresie będzie miała się dobrze. A przecież sporo zleceń dla energetyki realizuje właśnie Elektrotim.

Prezes zapewnił również o wypłacie dywidendy, którą spółka wypłaca akcjonariuszom od 2008 roku i przeznaczyła na ten cel dotychczas 36 mln zł. Co do jej wysokości w tym roku, prezes oszacował, że będzie ona wynosiła między 5-10% średniej kapitalizacji spółki na GPW w roku ubiegłym.