Raport bieżący z plikiem 55/2022

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd K2 Holding S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od Spółki IPO30 UNIPESSOAL LDA, będącej osobą blisko związaną z Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Panem Grzegorzem Stulgis, powiadomienie o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

 

Treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl