Raport bieżący z plikiem 3/2023

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd K2 Holding S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Janusza Żebrowskiego, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

 

 

 

Osoba dokonująca powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl