Raport bieżący z plikiem 32/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd K2 Holding S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Pawła Wujca, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki, powiadomienie o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji inwestorskich.

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl