Raport bieżący z plikiem 36/2022

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd K2 Holding S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Panów: Pawła Wujca, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki, Artura Piątka, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz Michała Paschalisa – Jakubowicza, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, powiadomienia o transakcjach na warrantach subskrypcyjnych serii C2, C3, C4 niezbywalnych w drodze czynności prawnej, uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji zwykłych na okaziciela odpowiednio serii C, D, E, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

 

Powiadomienia stanowią załączniki do niniejszego Raportu.

 

Osoba dokonująca powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl