Raport bieżący z plikiem 35/2021

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd K2 Holding S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Panów: Pawła Wujca, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki, Artura Piątka, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz Michała Paschalisa – Jakubowicza, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, powiadomienia o transakcjach na warrantach subskrypcyjnych serii C1 niezbywalnych w drodze czynności prawnej uprawniające do objęcia takiej samej ilości akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

 

Treść powiadomień znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

Osoba dokonująca powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl