Raport bieżący z plikiem 10/2023

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, że w dniu 9 marca 2023 r. otrzymał od spółki zależnej, LeaderMed B.V. z siedzibą w Holandii, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. Treść otrzymanego powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl