Raport bieżący z plikiem 24/2024

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Fabrity Holding S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od Spółki IPO30 UNIPESSOAL LDA, będącej osobą blisko związaną z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, Panem Grzegorzem Stulgis, powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

 

Treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

 

 

 

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich.

 

 

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl