Raport bieżący z plikiem 39/2024

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Fabrity Holding S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Fundacji Rodzinnej Rodziny Piątków, będącej osobą blisko związaną z Wiceprezesem Zarządu – Panem Arturem Piątkiem, powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

 

 

 

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji inwestorskich.

 

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl