Raport bieżący z plikiem 14/2022

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd K2 Holding S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Pawła Wujca, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki, powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

 

Treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl