Raport bieżący 21/2023

Zarząd Fabrity Holding S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powierzenia z dniem 1 listopada 2023 r. Wiceprezesowi Zarządu Emitenta – Panu Tomaszowi Burczyńskiemu, stanowiska Prezesa Zarządu Spółki.

Życiorys Pana Tomasza Burczyńskiego dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod linkiem: https://inwestorzy.fabrity.com/o-nas/zarzad/.