Raport bieżący 33/2023

Zarząd Spółki Fabrity Holding S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w związku z rezygnacją Pana Przemysława Soroki z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 31 października 2023 r., Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powzięło w dniu dzisiejszym uchwałę nr 3 w sprawie powołania Pana Pawła Wujca w skład Rady Nadzorczej Spółki.

 

Pan Paweł Wujec przez ponad 3 lata pełnił funkcję prezesa zarządu K2 Holding S.A. (aktualnie Fabrity Holding S.A.). W tym czasie przeprowadził transformację Grupy K2, która z sukcesem rozwijała wszystkie obszary aktywności biznesowej. Do inwestorów branżowych trafił biznes chmurowy (spółka zależna Oktawave sprzedana do Netii z Grupy Polsat Plus w czerwcu 2022 roku) oraz biznes marketingowy (spółki zależne Agencja K2 i K2 Precise kupione we wrześniu 2023 r. przez międzynarodową Grupę Altavia), a najważniejszym biznesem grupy stał się szybko rosnący software house Fabrity.

 

Zwrot dla inwestorów w okresie, gdy Paweł Wujec pełnił funkcję prezesa zarządu wyniósł ponad 470%.

 

Wcześniej Paweł Wujec przez 8 lat był dyrektorem Segmentu Internet Agory. W tej roli odpowiadał za wyniki i rozwój biznesów internetowych grupy Agora, obejmujących: media cyfrowe, firmy rozwijające technologie reklamowe i marketingowe, serwisy ogłoszeniowe i inne. Jest współzałożycielem portalu Gazeta.pl – jednego z największych serwisów internetowych w Polsce i współtwórcą wielu innych serwisów grupy Agora – m.in. Sport.pl, Plotek.pl.

 

Paweł Wujec ma bogate doświadczenie w pracy w Radach Nadzorczych, obecnie jest członkiem Rad m.in. spólek Nais i Smartnet (Sotrender), a w przeszłości m.in Yieldbird, AMS i HR Link.

 

Ukończył zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim i program MBA UW/ University of Illinois. Karierę zawodową rozpoczął w 1991 roku jako dziennikarz. Jest także (wspólnie z Robertem Rządcą) autorem podręcznika „Negocjacje”.

 

Pan Paweł Wujec nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.