Raport Bieżący nr 10/2024

Zarząd GAMEDUST S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 17 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta uchwałą nr 13 powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Łukasza Lenartowicza na wspólną, pięcioletnią kadencję.

 

 

 

Życiorys zawodowy członka Rady Nadzorczej Spółki, wymagany zgodnie z §10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostanie opublikowany w dniu jutrzejszym.