Raport bieżący 24/2022

 

Zarząd Spółki K2 Holding S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2022 r. w związku z wygaśnięciem wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok mandatu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Maciejowi Klepackiemu oraz Panu Robertowi Rządcy, ZWZ Spółki powzięło uchwałę nr 18 w sprawie powołania Pana Macieja Klepackiego w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwałę nr 19 w sprawie powołania Pana Przemysława Soroka w skład Rady Nadzorczej Spółki.

 

Pan Maciej Klepacki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Maciej Klepacki od 19 lat jest obecny zawodowo w branży nowych technologii, mediów i telekomunikacji, podczas których zarządzał działaniami operacyjnymi, marketingiem i rozwojem biznesu dla polskich i zagranicznych spółek w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Obecnie jest Prezesem Zarządu w Burda Media Polska, gdzie odpowiada za zarządzanie procesami digital. W latach 2013 – 2015 był Dyrektorem Zarządzającym w Grupie Allegro odpowiedzialnym za portale i media ekonomiczne, w tym portal finansowy Bankier.pl.

W latach 2009 – 2013 w ATM S.A. jako Dyrektor ds. Marketingu i Relacji Inwestorskich zarządzał działaniami marketingowymi, PR i procesem sprawozdawczości giełdowej grupy kapitałowej ATM, największego w regionie CEE operatora centrów danych.

W latach 2011 – 2013 pełnił także funkcję Członka Rady Nadzorczej w notowanej na rynku NewConnect spółce mPay, a także Członka Rady ds. Polityki Innowacji przy Prezydencie m.st. Stołecznego Warszawy.

W latach 2006 – 2009 pracował w notowanej na GPW w Warszawie spółce Bankier.pl S.A., gdzie jako Dyrektor ds. Marketingu i PR, a później Członek Zarządu odpowiadał za obszar marketingu i relacji inwestorskich.

 

Pan Przemysław Soroka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Przemysław Soroka od 25 lat związany z technologiami, systemami biznesowymi, projektami implementacyjnymi, zarządzaniem ryzykiem informatycznym oraz transakcjami M_A dotyczącymi biznesów głównie technologicznych lub i innych wysoko specjalizowanych. Członek zarządu, co-leader lub prezes dużych spółek informatycznych (400+ osób), takich jak PwC IT Services czy SMT S.A. Obecnie prowadzi firmę SH ADVISORY, oferującą usługi w zakresie doradztwa w transakcjach M_A po stronie kupującego lub sprzedającego, w tym usługi doradztwa optymalizacyjnego przed sprzedażą czy doradztwa w integracji post-merger. Z wykształcenia finansista po Szkole Głównej Handlowej. Kwalifikacje w zakresie finansów udokumentowane dodatkowo tytułem ACCA uzupełnił kwalifikacjami w zakresie technologii i prowadzenia projektów IT, w tym certyfikatem Project Manager (APMP) a także CISA i CISSP. Stały współpracownik i ekspert Software Developers Association of Poland (SoDA) w zakresie transakcji M_A.