Raport bieżący z plikiem 12/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Na podstawie §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Sanok Rubber Company S.A. informuje, że Rada Nadzorcza uchwałami z dnia 29 maja 2024 roku powołała zarząd na nową kadencję:

Piotra Andrzeja Szamburskiego na funkcję Prezesa Zarządu oraz na jego wniosek pozostałych członków zarządu:

Marcina Saramaka na funkcję Wiceprezesa Zarządu,

Rafała Norberta Grzybowskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu,

Martijna Antoona Merkxa na funkcję Wiceprezesa Zarządu,

Piotra Dołęgę na funkcję Członka Zarządu.

Powołanie ww. osób nastąpiło na okres wspólnej trzyletniej kadencji ze skutkiem od dnia wygaśnięcia aktualnych mandatów ww. członków zarządu.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl