Raport bieżący z plikiem 20/2022

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 czerwca 2022 r. powołało do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej:

1. Panią Urszulę Żyznowską,

2. Pana Jarosława Karasińskiego,

3. Pana Witolda Kruszewskiego,

4. Pana Piotra Solorza,

5. Pana Macieja Knycha.

Informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl