Raport bieżący z plikiem 21/2022

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 9 czerwca 2022 r. powołała na nową trzyletnią wspólną kadencję Zarząd Spółki w składzie:

1. Pan Wiesław Żyznowski – Prezes Zarządu,

2. Pani Monika Żyznowska – Wiceprezes Zarządu,

3. Pan Dariusz Krezymon – Członek Zarządu,

4. Pan Michał Romański – Członek Zarządu.

Informacje o powołanych członkach Zarządu znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl