Raport bieżący 56/2021

 

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu od dnia 1 grudnia 2021 r. Pani Moniki Żyznowskiej, pełniącej dotąd funkcję Członka Zarządu, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Emitenta.

 

Pani Monika Żyznowska z Mercator Medical S.A. związana jest od 2010 r., w latach 2012-2015 jako kierownik Biura Zarządu, od 2013 r. jako członek zarządów spółek zależnych, a od 2017 r. jako członek Zarządu Emitenta. W latach 2012-2013 odpowiadała m.in. za organizację prac związanych z wejściem Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz za refinansowanie Emitenta. W ramach Zarządu Emitenta odpowiada m.in. za segment dystrybucji.

 

W 2010 r. Pani Monika Żyznowska uzyskała tytuł magistra indianistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2011 r. ukończyła z wyróżnieniem kierunek zarządzanie ze specjalizacją zarządzanie marketingiem na Wydziale Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.

 

Wg złożonego oświadczenia Pani Monika Żyznowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Emitenta i nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.