Raport bieżący 7/2024

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2024 r. w godzinach wieczornych Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu od dnia 30 maja 2024 r. Pani Moniki Żyznowskiej, pełniącej dotąd funkcję Wiceprezes Zarządu, na stanowisko Prezes Zarządu Emitenta.

 

Pani Monika Żyznowska z Mercator Medical S.A. związana jest od 2010 r., w latach 2012-2015 jako kierownik Biura Zarządu, od 2013 r. jako członek zarządów spółek zależnych, a od 2017 r. jako członek Zarządu Emitenta, od grudnia 2021 r. pełniąc funkcję Wiceprezes Zarządu. W latach 2012-2013 Pani Monika Żyznowska odpowiadała m.in. za organizację prac związanych z wejściem Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz za refinansowanie Emitenta. W ramach Zarządu Emitenta odpowiada m.in. za segment dystrybucji.

 

W 2010 r. Pani Monika Żyznowska uzyskała tytuł magistra indianistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2011 r. ukończyła z wyróżnieniem kierunek zarządzanie ze specjalizacją zarządzanie marketingiem na Wydziale Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.

 

Według złożonego oświadczenia Pani Monika Żyznowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.