Raport bieżący 52/2021

 

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 19 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu od dnia 1 grudnia 2021 r. Pana Michała Romańskiego w skład Zarządu Spółki do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Pan Michał Romański od września 2021 roku zatrudniony jest w Mercator Medical S.A. i jest obecnie w strukturach Spółki jej Dyrektorem Finansowym. Wcześniej Pan Michał Romański był związany z firmami kontrolowanymi przez Pana Michała Sołowowa – piastował stanowiska Prezesa Zarządu w spółce holdingowej FTF Columbus (2016-2020) oraz Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu w spółce Cersanit (2010-2016). Wcześniej był związany z firmą audytorską Deloitte (1997-2009). Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, studiów podyplomowych HR na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiów International MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu i St. Gallen Business School, a także programów ICAN Institute.

Wg złożonego oświadczenia Pan Michał Romański nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Emitenta i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.