Zarząd ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie
(„Emitent”), informuje, że w dniu 15 czerwca 2011 roku uchwałą Walnego
Zgromadzenia zostali powołani do składu Rady Nadzorczej Emitenta
Panowie: Michał Soczyński oraz Mieczysław Halk.

Pan Michał Soczyńki posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem
Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Finansów i Bankowości, na
specjalności Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze.

Przebieg kariery zawodowej Pana Michała Soczyńskiego:

1998-2007 (lipiec) – (obecnie) – ADVADIS S.A. – Sekretarz Rady Nadzorczej

Maj 1998- obecnie – UNITED PRODUCT Sp. z o.o. – Członek Zarządu

Styczeń 2004-kwiecień 2011 – EUROMED Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

Grudzień 2010 – obecnie – BACK 2 FUNCTION Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

Grudzień 2010-obecnie – REAGO GROUP Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

Pan Michał Soczyński nie prowadzi działalności o charakterze
konkurencyjnym, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik
spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu oraz nie
uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu.

Pan Michał Soczyński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników
Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym.

Pan Mieczysław Halk posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (kierunke Ekonomika Handlu i Usług), a
ponadto absolwentem MBA na Uniwersytecie Gdańskim. Uczestniczył również w
stypendium na University of Wisconsin – La Crosse.

Przebieg kariery zawodowej Pana Mieczysława Halk:

Grudzień 1990-lipiec 1992 – UPUP ELEKTRON Sp. z o.o. – Kierownik działu handlowego

Lipiec 1992-luty 1994 ELEKTRONIK Sp. z o.o. – Kierownik działu handlowego

Październik 1995-czerwiec 1999 – Bank Komunalny S.A. (obecnie Nordea) –
asystent bankowy, a następnie Dyrektor Departamentu Bankowości
Inwestycyjnej

Czerwiec 1999-lipiec 2002 – Bank Gospodarki Żywnosciowej S.A. – Dyrektor Departamentu Bankowości Inwestycyjnej

Grudzień 2002-marzec 2003 – Dr Witt S.A. – Dyrektor Generalny

Listopad 2003-wrzesień 2004 – BILLBIRD S.A. – Dyrektor ds. Kluczowych Klientów – Członek Zarządu

Kwiecień 2005-czerwiec 2005 – BORYSZEW S.A. – Dyrektor Zarządzający

Październik 2006-luty 2007 – NFI MIDAS S.A. – Wiceprezes Zarządu

Luty 2007-czerwiec 2007 II NFI S.A. – Prezes Zarządu

Luty 2009-lipiec 2010 TFI Contango S.A. (obecnie BPS TFI S.A.) – Prezes Zarządu

Sierpień 2010-styczeń 2011 BPS TFI S.A. – Doradca Zarządu

Marzec 2011-obecnie – Supernova IDM Fund S.A. – Wiceprezes Zarządu

Uczestnictwo w Radach Nadzorczych:

Nucleagena Sp. z o.o.

Mex Polska S.A.

Pan Mieczysław Halk nie prowadzi działalności o charakterze
konkurencyjnym, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik
spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu oraz nie
uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu.

Pan Mieczysław Halk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników
Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym.