Pozbud okres kluczowych zmian właścicielskich, organizacyjnych i personalnych w składzie organów spółki ma już za sobą – ocenił członek rady nadzorczej i największy akcjonariusz spółki Andrzej Raubo. Dodał, że wśród nowych segmentów biznesowych bardzo dobre perspektywy ma segment kolejnictwa i odnawialnych źródeł energii, wraz z infrastrukturą do zarządzania energią.

 

“W najbliższym czasie nie przewiduję istotnych zmian w obsadzie zarządu i rady nadzorczej, akcjonariat wydaje się również stabilny. Być może wskazane będzie dokooptowanie kolejnej osoby do zarządu, by odpowiednio rozdzielić obowiązki, ale nie jest to przesądzone. Natomiast rewolucji organizacyjnych już się nie spodziewam” – powiedział PAP Biznes Andrzej Raubo.

 

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Więcej: http://infostrefa.com/