POZBUD zmieni się w COMPREMUM

Notowana na rynku głównym GPW spółka Pozbud zmieni nazwę na Compremum w ślad za zmianami w samej organizacji. Staje się ona spółką-matką holdingu spółek celowych, przypisanych konkretnym obszarom działalności biznesowej. Zmianę, która wejdzie w życie po zarejestrowaniu w sądzie, zatwierdzili właśnie akcjonariusze podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zreorganizowaliśmy grupę kapitałową, zmieniliśmy charakter firmy i rozszerzyliśmy zakres działalności grupy o modernizację wagonów kolejowych oraz sektor OZE, w tym dewelopowanie elektrowni fotowoltaicznych i produkcję oraz sprzedaż magazynów energii w partnerstwie z naszym globalnym partnerem technologicznym, singapurską firmą Durapower. Umacniamy także naszą obecność na rynkach zagranicznych – wyjaśnia powody zmiany nazwy Łukasz Fojt, Prezes Zarządu spółki Pozbud, wkrótce Compremum.

Szukając odpowiedniej nazwy zależało nam na takich konotacjach, jak  silny zespół ekspertów o wysokich kompetencjach,  nowoczesność, efektywność. Zależało nam również na podkreśleniu, że jesteśmy godni zaufania, a nasza marka powinna kojarzyć się z klasą premium, wyjątkowością oraz wysoką jakością tego, co mamy do zaoferowania na rynku. W rezultacie wybraliśmy z wypracowanych propozycji nazwę Compremum, co oznacza po francusku zrozumienie i co podkreśla to, jak bardzo nasza propozycja jest uszyta na miarę tego, czego potrzebuje nasz partner i klient – dodaje Prezes Fojt.

Obecnie Grupa POZBUD znana jest w branży  specjalistycznych prac budowlanych (prowadzony kontrakt GSM-R o wartości 721 mln zł) i stolarki otworowej (fabryka w Słonawach). Stawia jednak mocniej na rozwój dwóch kolejnych segmentów działalności – modernizacji wagonów kolejowych oraz OZE. W segmencie kolejowym Pozbud podpisał w konsorcjum z partnerem pierwsze umowy z PKP Intercity na 70,6 mln zł (modernizacja 14 wagonów), a Zarząd został wzmocniony doświadczonym menedżerem przemysłu kolejowego (Pan Paweł Piotrowski). Kolejne postępowania są  procedowane, a plan rozwoju i inwestycji PKP Intercity na lata 2021-2030 zakłada inwestycje, w tym inwestycje taborowe, na poziomie 19 mld zł. W segmencie OZE Grupa Pozbud dewelopuje farmę fotowoltaiczną o mocy 6,6 MW i podjęła działania zmierzające do rozbudowy inwestycji do 35 MW (RB 32/2021; w weryfikacji są kolejne lokalizacje), a także zawarła porozumienie co do budowy w Polsce fabryki magazynów energii dla odbiorców europejskich, pozyskując za partnera globalnie działającą firmę technologiczną Durapower oraz specjalizującą się w rozwiązaniach typu Industrial Internet of Things (IIoT) firmę Elmodis.

 

***

GRUPA POZBUD

Pozbud S.A. (wkrótce Compremum S.A.) to polska firma z siedzibą w Poznaniu o blisko 40-letniej historii. Po zmianach właścicielskich w 2020 roku powstała wzmocniona Grupa Kapitałowa, która dotychczas generuje przychody na działalności operacyjnej w trzech segmentach:

  • Budownictwo teletechniczne (sztandarowy kontrakt: budowa sieci światłowodowej dla PKP PLK, kontrakt konsorcjalny warty łącznie 721 mln zł),
  • Stolarka otworowa (nowoczesny zautomatyzowany zakład produkcyjny, oprócz sprzedaży krajowej rosnący eksport do USA),
  • Działalność deweloperska (w IV kw. 2021 powinna zostać zakończona sprzedaż projektu Strzeszyn-Zacisze).

W ramach strategii rozwoju oraz na bazie rozpoczętych działań biznesowych w najbliższych kwartałach można spodziewać się istotnego rozwoju działalności w dwóch nowych obszarach biznesowych:

  • Odnawialne źródła energii (OZE) – dewelopowanie projektów OZE (Ptaszkowice – 35MW, kolejne projekty w analizie) oraz sprzedaż i produkcja systemów magazynowania i zarządzania energią (partnerstwo z Durapower i Elmodis),
  • Przemysł kolejowy – modernizacja wagonów kolejowych (podpisane pierwsze umowy konsorcjalne).

Od 2008 roku spółka jest notowana na rynku głównym GPW. Więcej informacji na temat Grupy Pozbud można znaleźć pod adresem www.pozbud.pl.